Την Κυριακή 26.07.20 η Εκλογοαπαολογιστική Γενική Συνέλευση - Καλούνται όλα τα μέλη να λάβουν μέρος - Τα έντυπα αιτήσεων υποψηφίων

Την Κυριακή 26.07.20 η Εκλογοαπαολογιστική Γενική Συνέλευση. Καλούνται όλα τα μέλη να λάβουν μέρος.- Τα έντυπα αιτήσεων υποψηφίων