Σχολή Κριτών (10-11 και 17-18 Ιανουαρίου 2014)Συνάδελφοι,

Ο Σύνδεσμος μας θα πραγματοποιήσει σχολή κριτών τα Σαββατοκύριακα 10-11/01/2014 και 17-18/01/2014.
Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία,
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο
κινητό τηλέφωνο του Συνδέσμου : 6985551581