Σχολή κριτών τον Σεπτέμβριο

23.6.16 0
Ο Σύνδεσμος μας θα πραγματοποιήσει Σχολή Κριτών τα Σαββατοκύριακα  10 και 11 Σεπτεμβρίου  και   17 και 18 Σεπτεμβρίου. Για δη...