Σχολή κριτών τον ΣεπτέμβριοΟ Σύνδεσμος μας θα πραγματοποιήσει Σχολή Κριτών τα Σαββατοκύριακα 

10 και 11 Σεπτεμβρίου 
και 
17 και 18 Σεπτεμβρίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα

T: 210 4839928,
F: 210 4839928,
M: 6985551581

e-mail : sykkna2000@gmail.com

face : www.facebook.com/sykknabasket