Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.Το νέο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥ.Κ.Κ.Ν.Α.

Μετά τις εκλογές της 17.3.2018, το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου, συγκροτήθηκε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΝΑ ΤΟΒΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΗ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΡΤΙΟΣ ΜΟΡΟΧΛΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΛΤΣΗ

ΜΕΛΗ::
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΑΒΡΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ