Οι κριτές παρόντες στα Μπιζάνεια 2018 που φέτος ήταν αφιερωμένα στους πυρόπληκτους στο Μάτι



Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Μπιζάνεια 2018 που φέτος ήταν αφιερωμένα στους πυρόπληκτους στο Μάτι


Οι κριτές μας παρευρέθηκαν εκεί εθελοντικά για να συνδράμουν στην διοργάνωση αυτό το τουρνουά !