Το έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30 Ιουνίου 2016ΣΥΚΚΝΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017


Για να δεις το έντυπο πάτησε στην εικόνα - μικρογραφία της.

Για να κατεβάσεις στην συσκευή σου, το αρχείο της προκήρυξης (pdf), πάτησε στο κόκκινο κουμπί.
Παρακαλούμε

όπως τα μέλη του Συνδέσμου, υποβάλλουν εγκαίρως

τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ έτους 2016-17,

το αργότερο μέχρι τις 

30 Ιουνίου 2016.