ΕΣΚΑΝΑ | Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλημάτων περιόδου 2016-17


ΑΡ. ΠΡΩΤ : 654
ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 26/07/2016ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017


Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων(2725/1999, 3057/2002 και 3264/2004 και 4049/12), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ και της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., καθώς και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τα Πρωταθλήματα της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., με τους κάτωθι οικονομικούς όρους:

1)Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα των Κατηγοριών και στα Κύπελλα Ανδρών και Γυναικών και είναι γηπεδούχα βάσει προγράμματος, υποχρεούνται να καταβάλλουν τα έξοδα των αγώνων (οδοιπορικά κάθε Διαιτητή, κριτή και γιατρού),πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση που τα έξοδα των αγώνων δεν καταβληθούν από το Γηπεδούχο Σωματείο , τότε αυτό θα Μ Η Δ Ε Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι.

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017.

Α΄ ΑΝΔΡΩΝ ► Διαιτητής €20, Κριτής €11.

Β΄ ΑΝΔΡΩΝ ► Διαιτητής €15, Κριτής €8.

Όλες οι υπόλοιπες Κατηγορίες
(Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ, Δ΄ΑΝΔΡΩΝ, Α΄ ΓΥΝΑΙΚΏΝ, Παίδες, Έφηβοι, Κορασίδες και Νεανίδες)
► Διαιτητής €12,Κριτής €7.
► Κύπελλο Ανδρών & Γυναικών Διαιτητής €12, Κριτής €7
► ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 20€ ευρώ.

3) Σε περίπτωση αναβολής αγώνα, λόγω μη προσέλευσης Διαιτητή ή Διαιτητών, Κριτή ή Κριτών, τότε το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να καταβάλλει στους παρόντες παράγοντες της διεξαγωγής του αγώνα (Διαιτητές, Κριτές κ. λ. π.)τα έξοδα κατά το ήμισυ εκτός του γιατρού του οποίου η αποζημίωση θα δίνεται ολόκληρη.

Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει τα έξοδα του επαναληπτικού αγώνα πλήρως.

4) Σε περίπτωση αναβολής ενός αγώνα, λόγω καιρικών συνθηκών (ανοιχτά γήπεδα, βροχή, ισχυροί άνεμοι κλπ), το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το ήμισυ των εγκεκριμένων οδοιπορικών εξόδων, στους Διαιτητές και στους Κριτές και ολόκληρη την αποζημίωση στο γιατρό εφόσον παρίσταται.

5) Σε περίπτωση οριστικής αναβολής του αγώνα, πριν την έναρξή του για λόγους καιρικών συνθηκών, το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να καταβάλλει στους έγκαιρα παριστάμενους παράγοντες του αγώνα, την μισή από την προβλεπόμενη αποζημίωση και ολόκληρη στο γιατρό εφόσον παρίσταται.

6) Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται για οποιοδήποτε λόγο και επαναορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. για να συνεχιστεί από την στιγμή της διακοπής και μετά, τότε τα έξοδα του αγώνα καταβάλλει εκ νέου το Σωματείο.

7) Αν υπάρχουν διαδοχικοί ορισθέντες αγώνες σε ανοιχτό γήπεδο και ο Διαιτητής κρίνει ότι, δεν θα διεξαχθούν ούτε αυτοί, τότε δεν αποζημιώνεται σε άλλους αγώνες, πλην του πρώτου
χρονικά.

8) Αν οι Διαιτητές και οι Κριτές ειδοποιηθούν από τα αρμόδια όργανα για την μη διεξαγωγή του αγώνα που έχουν ορισθεί, τότε δεν αποζημιώνονται.

9) Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στις περιοχές Μεγάρων και Νέας Περάμου , οι ομάδες των Σωματείων που ανήκουν σε αυτές, θα επιβαρύνονται με επιπλέον καταβολή ποσού 10€ για κάθε άτομο, ως μεταφορικά έξοδα Διαιτητών, κριτών και γιατρού. Εξυπακούεται ότι αν κάποιος Διαιτητής, ή Κριτής, διαμένει στις ανωτέρω περιοχές, δε θα δικαιούται του επιπλέον ποσού.

10) Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στη Σαλαμίνα, η ομάδα θα καταβάλλει το κόστος του ferry-boat επιπλέον σε κάθε Διαιτητή και Κριτή, για την μετάβαση και επιστροφή τους στο νησί. Το Σωματείο του Α.Ο.Σ. «ΤΕΛΑΜΩΝΑ» με το υπ’αριθμ.705/11-09-2013 έγγραφό του,θα μετακινεί τους παράγοντες του αγώνα από την προβλήτα του νησιού στο γήπεδο
πριν και μετά την λήξη του αγώνα. Οι παράγοντες του αγώνα δε δικαιούνται εισιτήριο μεταφοράς αυτοκινήτου ή δικύκλου. 

Εξυπακούεται ότι αν κάποιος Διαιτητής και Κριτής διαμένει στην ανωτέρω περιοχή, δε θα δικαιούται του επιπλέον ποσού.

11) Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στην περιοχή της Αίγινας, η ομάδα της περιοχής θα επιβαρύνεται με την καταβολή των εισιτηρίων των παραγόντων του αγώνα με συμβατικό πλοίο μεταφοράς τους στο νησί, με την επίδειξη του αποδεικτικού στοιχείου (εισιτηρίου
μετάβασης και επιστροφής).

Επίσης το γηπεδούχο Σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει στους παράγοντες του αγώνα το ποσό των €10 ως χρονική αποζημίωση (ημεραργία),καθώς επίσης είναι υποχρεωμένο για την παρουσία γιατρού στους αγώνες του.

Εξυπακούεται ότι αν κάποιος Διαιτητής, ή Κριτής διαμένει στην ανωτέρω περιοχή, δε θα δικαιούται του επιπλέον ποσού.

12) ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΕΘΑΝΑ
Για τους αγώνες που θα διεξάγονται στην περιοχή των ΜΕΘΑΝΩΝ, η αποζημίωση, από την γηπεδούχο ομάδα, των Διαιτητών και των κριτών για μετάβαση οδικώς, είναι 0.20 λεπτά το χιλιόμετρο. Εάν η μετάβαση είναι με πλοίο, η γηπεδούχος ομάδα θα επιβαρύνεται με την καταβολή των εισιτηρίων των παραγόντων του αγώνα, με την επίδειξη του αποδεικτικού στοιχείου (εισιτήριο μετάβασης και επιστροφής).

Επίσης, το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στους παράγοντες του αγώνα το ποσό των 10 ευρώ, ως χρονική αποζημίωση (ημεραργία),καθώς επίσης και το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο για την παρουσία γιατρού στους αγώνες του.

13) Ειδικότερα για τους αγώνες των FINAL FOUR των Κυπέλλων Ανδρών και Γυναικών, τα έξοδα για την αποζημίωση των Διαιτητών και Κριτών θα καλύπτονται από την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

14) ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄-Β΄ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ Α΄
ΓΥΝΑΙΚΩΝ.)

Οι προπονητές των ομάδων, για να έχουν δικαίωμα καθοδήγησης σε επίσημους αγώνες, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφ.31 (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) και υπόκεινται στις σύμφωνα με το Νόμο κυρώσεις .

Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του προπονητή με την ιδιότητα του αθλητή σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.11 του Ν.2725/1999. Σε περίπτωση που στους αγώνες οι προπονητές δεν διαθέτουν δελτίο ταυτότητας προπονητή, όπως αυτό εκδίδεται από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης και θεωρείται από την Ομοσπονδία του αθλήματος (ΕΟΚ), τότε οι διαιτητές των αγώνων δεν θα επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στους αγώνες των ομάδων τους.

Ο αριθμός του θεωρημένου, για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο Δελτίου ταυτότητας, αναγράφεται υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνα, δίπλα από το ονοματεπώνυμο του προπονητή. Η παράλειψη κατάθεσης Δελτίου θεωρημένης ταυτότητας στη γραμματεία του αγώνα, συνεπάγεται σε βάρος του Σωματείου, τις κυρώσεις που προβλέπονται για αντικανονική συμμετοχή καλαθοσφαιριστή.

Τα διαγωνιζόμενα Σωματεία οφείλουν μαζί με την αθλητική ιδιότητα των Καλαθοσφαιριστών τους να καταθέτουν στην Γραμματεία των αγώνων και το δελτίο ταυτότητας του Προπονητή τους. Οι τυχόν οικονομικές διαφορές μεταξύ Προπονητών και Σωματείων επιλύονται από την Ε.Ε.Ο.Δ.Α.Κ. της Ε.Ο.Κ.

Οι προπονητές υποχρεούνται να έχουν δελτίο ταυτότητας προπονητή (άρθρο 31 Ν.2725/99) σε συνδυασμό με την Υ.Α.11671/2005 Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης) κι όχι μόνο άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη ΓΓΑ (σήμερα έχει αντικατασταθεί από άδεια έναρξης επαγγέλματος) διότι το δελτίο προπονητή προϋποθέτει ότι ο προπονητής πληροί και όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος.

15) ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΓΩΝΩΝ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Από την περίοδο 2016-2017,η διοργανώτρια Ένωση είναι υπεύθυνη για την παρουσία ιατρού στον εκάστοτε αγώνα οποιασδήποτε κατηγορίας Ανδρών- Γυναικών- Παίδων- Εφήβων – Κορασίδων- Νεανίδων- Παμπαίδων- Παγκορασίδων και Μίνι Αγοριών. Βασική Προϋπόθεση αποτελεί να τηρείται πιστά το πρόγραμμα αγώνων όπως αυτό θα αναγράφεται επίσημα την Τετάρτη κάθε εβδομάδας, στην ιστοσελίδα της Ένωσης

eskana @otenet.gr,

αφού αυτό θα είναι αποκλειστική ευθύνη της Ένωσης.

Διευκρινίζεται ότι τα Σωματεία, μετά την δημοσίευση στην ιστοσελίδα, δεν θα έχουν δικαίωμα οιασδήποτε αλλαγής ώρας γυμναστηρίου, γιατί πέραν του ότι δεν θα γίνεται δεκτό από την διοργανώτρια αρχή, θα επισύρει άμεσα την απόδοση ευθυνών για την μη διεξαγωγή του με τους ορθούς όρους ιατρού, διαιτητών, κριτών και αντίπαλης ομάδας.

Συνεπώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα γίνεται δεκτή τέτοια αλλαγή (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ), θα πρέπει όχι μόνο να ενημερώνονται αλλά και να συναινούν ΑΠΑΝΤΕΣ οι εμπλεκόμενοι και φυσικά ΣΕ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ, ο μηδενισμός του γηπεδούχου θα είναι η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ και απλά η Ένωση θα κατακυρώνει τον μηδενισμό αυτό χωρίς περαιτέρω συζητήσεις και δικαιολογίες. Επειδή μια τέτοια συμφωνία είναι συνεπώς από αδύνατη έως εξαιρετικά δύσκολη, παρακαλούνται τα Σωματεία να μην μεταθέτουν τις συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Εξυπακούεται ότι η Ένωση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παρουσία ή μη ιατρού σε αγώνες που διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα.

Οι διαιτητές και οι κριτές θα αναφέρουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο Φύλλο Αγώνα το ονοματεπώνυμο του παριστάμενου ιατρού καθώς και τον Αριθμό Μητρώου της κάρτας που είναι εφοδιασμένη από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Πρόθεση της Ένωσης είναι να βοηθήσει τα Σωματεία – μέλη της να μην έχουν ευθύνες για την μη διεξαγωγή αναμέτρησης λόγω απουσίας συντελεστών αγώνα, όπως για παράδειγμα οι ιατροί.

Α) Οι ομάδες όμως που έχουν δηλώσει με έγγραφό τους στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. τον ιατρό του Σωματείου τους, είναι υπεύθυνες για την παρουσία του στου αγώνες των τμημάτων τους (άνδρες, παίδες, έφηβοι κ.λ.π. )Μη παρουσία του γιατρού στον αγώνα που είναι γηπεδούχος η ομάδα, αυτό συνεπάγεται με την επιβολή κυρώσεων (ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ).

Β) Για τα υπόλοιπα Σωματεία, οι ιατροί θα ορίζονται μέσω της ιστοσελίδας της Ένωσης www.eskana.gr.

Γ) Όσον αφορά στην περιοχή των ΜΕΘΑΝΩΝ και της ΑΙΓΙΝΑΣ, η τοποθέτηση ιατρού στους αγώνες των γηπέδων ΜΕΘΑΝΩΝ και ΑΙΓΙΝΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ για την παρουσία του, είναι το γηπεδούχο Σωματείο και όχι η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.

16) ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. της 29/06/2016, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 36 των κανονισμών παιδιάς, δύναται αθλητής να αγωνιστεί σε περισσότερους από έναν αγώνα την ίδια ημερομηνία για λόγους έγκαιρης περαίωσης όλων των πρωταθλημάτων Ανδρών και Γυναικών της Ένωσης.

17)ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.της 29-06-2016)

Η πειθαρχική ποινή που επιβάλλεται σ΄ένα καλαθοσφαιριστή-τρια περί αποκλεισμού του από αγώνες λόγω επεισοδίων που δημιούργησε σε αγώνα της ομάδας του, δεν περιορίζεται μόνο στους αγώνες αυτής, αλλά επεκτείνεται και στους αγώνες όλων των ομάδων του Σωματείου που έχει δικαίωμα να αγωνισθεί ακόμη και σε αυτήν την ομάδα των Ανδρών.

Η θέση αυτή προκύπτει από τις Διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου της Ε.Ο.Κ., στην οποία δεν προβλέπεται οιοσδήποτε περιορισμός άσκησης της ποινής στους αγώνες της ομάδας στην οποία υπήρξε υπαίτιος παραβατικής συμπεριφοράς.

Επιπλέον, αυτή η θέση ενισχύεται και από το γεγονός ότι για να αγωνισθεί ένας καλαθοσφαιριστής στην ομάδα Ανδρών δεν προβλέπεται μίνιμουμ ηλικίας και κατά συνέπεια η συμμετοχή του είναι δυνατή σε κάθε αγωνιστική ημέρα άσχετα αν είχε προηγούμενη συμμετοχή με την ομάδα αυτή.

Είναι προφανές ότι ο καλαθοσφαιριστής αυτός δεν έχει δυνατότητα συμμετοχής σε οιαδήποτε άλλη ομάδα του Σωματείου και από το γεγονός της κράτησης του αθλητικού του Δελτίου από την διοργανώτρια αρχή.

Εννοείται ότι στον καλαθοσφαιριστή, τρια θα προσμετράται η όποια ποινή ως Έφηβος ή Νεάνιδα και μόνο εφόσον έχει δηλωθεί έστω και μια φορά στο Φύλλο Αγώνα στους αγώνες Ανδρών ή Γυναικών.

18) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 47-παρ.2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε),τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε Ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δυο (2) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήματος, εφόσον συνέβη πριν από την συμπλήρωση του Α΄ Γύρου του οικείου Πρωταθλήματος δεν λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Αντιθέτως εφόσον η αποχώρηση συντελεσθεί κατά την διάρκεια του Β΄Γύρου τα αποτελέσματα των αγώνων του πρώτου Γύρου παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ομάδες δεν προσήλθαν να αγωνισθούν ή τιμωρήθηκαν με μηδενισμό σε δυο (2) αγώνες τηρουμένης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σημείου κατά το οποίο συντελέσθηκαν οι παραβάσεις.


19) ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, από τον Κανονισμό Διαιτησίας, από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων και από την Γενική Προκήρυξη, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Για την ΕΣΚΑΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ