Οι ποινές του ΣΥΚΚΝΑ από το Δ.Σ. της 2ας Οκτωβρίου 2017Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας κατά την Συνεδρίασή του στις 02/10/2017, αποφάσισε να επιβάλλει την ποινή του αποκλεισμού από ορισμούς σε αγώνες, ως εξής :

1. Δακορώνης Ιωάννης, μια εβδομάδα γιατί δεν προσήλθε σε αγώνα ενώ είχε ορισθεί ως βοηθός διαιτητή.

2. Ασλανίδης Σωκράτης, μια εβδομάδα γιατί δεν προσήλθε σε αγώνα ενώ είχε ορισθεί ως βοηθός διαιτητή.

3. Γαβρέλης Γιώργος, μια εβδομάδα γιατί προσήλθε σε αγώνα εθνικών κατηγοριών μη κατάλληλα ενδεδυμένος.